“Тривалість життя” молочних зубів“Тривалість життя” молочних зубів:
- різці 6-7 років
- ікла 11-12 років
- перші моляри 7-8 років
- другі моляри 9-10 років

Причини, з яких необхідно зберігати тимчасові зуби
- підтримання функцій жування і мови
- збереження естетики обличчя
- профілактика розвитку парафункцій язика
- підтримання соматичного здоров’я
- попередження несприятливих психологічних наслідків, пов’язаних із втратою зубів
- необхідність збереження місця в зубному ряді для майбутніх постійних зубів


Наслідки передчасної втрати молочних зубів (за Clifton O. Dummett)
- вкорочення протяжності зубного ряду
- недостатність місця для прорізування постійних зубів
- ектопічне прорізування постійних зубів та ущільнення зубного ряду
- медіальний нахил постійного моляра, розташованого поряд з втраченим молочним
- екструзія протилежних постійних зубів
- зміщення серединної лінії з можливістю розвитку перехресного прикусу
- розвиток аномальних положень язика

{backbutton}